کسی می گفت: «من چیزهای زیادی بخشیدم و در عوض فقط یک نگاه توهین آمیز دریافت کردم»
بیایید به فرد ندهیم. به شخص ندهیم، بلکه آن شخص را به عنوان تصویری از خدا بدانیم و آن چه را که به او می دهیم به خدا بدهیم. آن شخص ففط مانند یک صندوق پست است. وقتی که نامه ای را پست می کنید مهم نیست که صندوق پست کهنه است یا نو. فقط نامه را در آن می اندازید و اطمینان دارید که نامه به مقصد خواهد رسید. مقصد ما خدا است. با چنین اعتقادی ببخشید و بدهید آن گاه متبرک خواهید شد.
منبع: زیباترین جملات از بزرگان جهان(نسرین عفتی باران)


برچست ها : ,,,,,,,,,,