آیا وقتی که سردرد داریم به خود می گوییم که در عوض قفسه سینه، معده، پاها و بازوهایم احساس خوبی دارند!  

آیا وقتی که غصه می خوریم از این که  لکه کوچکی از رنگ، پیراهنمان را کثیف کرده است، خوشحال می شویم از این که در عوض 99% پیراهنمان تمیز است!   

سپاس گذاری توجه به داشته هایمان را تضمین می کند. وقتی زندگی خود را سرشار از نعمت های الهی می بینیم و به داشته های خود اعتراف می کنیم، جریانی از مواهب الهی را به سوی خود جذب می کنیم و هر چه بیشتر خود را در موقعیت های مناسب می یابیم، و برعکس آن هر چه بیشتر ناله و زاری بکنیم کمتر به خواسته هایمان می رسیم.واقعا جالب است !


برچست ها : ,,,,,,,