«مطالب جدید فقط در کانال تلگرام آموزنده ها قرار می گیرد»

«این کانال بدون هیچ گونه تبلیغ می باشد»

روزے زنے عقربے را ديد درون آب دستوپا ميزند؛
تصميم گرفت عقرب رانجات دهد؛ اما عقرب انگشت او رانيش زد، زن باز هم سعے كرد تا عقرب را از آب بيرون بكشد، اما عقرب بار ديگر اورا نيش زد.رهگذرے او راديد و پرسيد:براے چہ اصرار دارے عقربے را كہ مدام تو را نيش ميزند نجات دهے؟
زن پاسخ داد: اين طبيعت عقرب است كہ نيش بزند ولے طبيعت من عشق ورزيدن است؛
تقديم بہ كسانے كہ نيش عقربهارا خوردند وبازهم عشق ورزيدند....!!

لینک جدید کانال:


می باشد.
برای ورود به کانال آموزنده ها و همراهی و دریافت مطالب جدید روی لینک بالا کلیک کنید...
گلچینی از جملات آموزنده و اس ام اس های آموزنده و داستان ها و حکایت های آموزنده و روانشناسی و روانشناختی


برچست ها : ,,,,,,,,